وسعت واژه ها واسه گفتن از این بانو کمه 

از دل آسمونی که تابیده نور فاطمه تابیده نور فاطمه

ذوالفقار پسر بنت اسد جنگیده 

مادر فاطمه داراییشو بخشیده

اگر از دشت یمن تا کوهستان حلب

زنگ صوت اذان شیعه ها پیچیده 

زحمتای مادر ، مادر ما نتیجه داد 

خرج حسینی شدن ما ها رو خدیجه داد

زحمتای مادر ، مادر ما نتیجه داد 

خرج حسینی شدن ما ها رو خدیجه داد 

من الدنیا الی العقبا 

اغیثینی یا خدیجه الکبری 
مطالب مرتبط

بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش
دریای آرامش
دریای آرامش

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
شهر من کربلا
شهر من کربلا

شنبه, 16 مرداد 1400

پخش