ارشدنا الی الطریق
 ای بهترین رفیق
 انت الوالد شفیع
 ای بهترین رفیق
 ارشدنا الی الطریق
 ای بهترین رفیق
 انت الوالد شفیع
 ای بهترین رفیق
 ای مهربون تر از پدر و مادرم
 هستی مراقبم بیراهه نرم
 من از محبتت چه جوری بگذرم
 پای رکابتم تا دم آخرم
 صبح ظهرت احلی من العسل
 العجل العجل العجل
 پای تو مردن یعنی خیر العمل
 العجل العجل العجل
 العجل العجل العجل (یا مهدی)مطالب مرتبط

نائب الزیاره
نائب الزیاره

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
چادرت را بتکان
چادرت را بتکان

جمعه, 12 دی 1399

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش