امام رضا قربون کبوترات

محمد حسین پویانفر

بیشتر

امام رضا قربون کبوترات
یه نگاهیم بکن به زیره پات
من اومدم،پیش تو زانو زدم
خودمم خوب میدونم چقد بدم
قرارمی صاحب اختیارمی
برا من همین بسه کنارمی
من اومدم،پیش تو زانو زدم
خودمم خوب میدونم چقد بدممطالب مرتبط

چادرت را بتکان
چادرت را بتکان

جمعه, 12 دی 1399

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش