حب علی مثل آب زلاله

مجتبی رمضانی

بیشتر

حب علی مثل آب زلاله

اثر لقمه ی پاک و حلاله

ذکر علی عبادت یعنی

هه ی ذکرا بی تو قیل و غاله

عالم شده محوه مقام تو حیدر

قرآن میریزه از کلام تو حیدر 

یا علی گفتم از گفته خود دلشادم

چه کنم نام دگر یاد نداد استادم
مطالب مرتبط

غصه فراق
غصه فراق

دو شنبه, 29 شهریور 1400

غصه فراق
غصه فراق

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش