کربلای توئه قبله گاه منه

جواد مقدم

بیشتر

کربلای توئه قبله گاه منه

سرزمین تو و سرپناه منه

میدونم آقا همه روضه ها شروع میشه به ساعت کربلا

من ازت میخوام یه حسینیه مثلاً به مساحت کربلا

به جون خودم جونمم میدم بشه خرج زیارت کربلا

... یاحسین مدد (2) ، یاحسین یاحسین یاحسین مدد ...

کربلای توئه که بهشته منه

سرگذشت تو و سرنوشت منه

از همون قدیم شدی زندگیم سر سفره ی خونم هم اومدی

منم اومدم به تو رو زدم مگه میشه گداتو پناه ندی

به همه نشون میدم آقاجون تو شناسنامه ی منو مُهر زدی

... یاحسین مدد (2) ، یاحسین یاحسین یاحسین مدد ...

کربلای توئه آبروی منه

آسمون تو و آرزوی منه

دیگه دوری از تو واسم بسه منی که به نگاهت اسیرمو

اگه روح من به تو میرسه بذار گوشه ی روضه بمیرمو

آخه راه کج به کجا برم تو نشون دادی وقتی مسیرمو

... یاحسین مدد (2) ، یاحسین یاحسین یاحسین مدد ...مطالب مرتبط