یه کنج از حرم بهم جا بده

محمد حسین پویانفر

بیشتر

یه کنج از حرم بهم جا بده
دلم تنگته خدا شاهده
هوای حرم هوای بهشت
ببر کربلا به جای بهشت

عزیزم حسین 

عزیزم حسین

عزیزم عزیزم عزیزم حسین

عزیزم حسین 

عزیزم حسین

عزیزم عزیزم عزیزم حسین

حرم کربلا 

فقط آرزومه برم کربلا 

بشارت بده 

بگو عازمم 

میدونی که خیلی حرم لازمم
مطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش