حب علی مثل آب زلاله
 از سر لقمه ی پاک و حلاله
 ذکر علی عباده یعنی
 همه ی ذکرا بدون تو قیل و قاله
 عالم شده محو مقام تو حیدر
 قرآن می ریزه از کلام تو حیدر
 یا علی گفتم و از گفته ی خود دل شادم
 چه کنم چه کنم چه کنم نام دگر یاد نداد استادم
 عالی و اعلی هستی و اعلی جنابی
 مالک محشر هستی و فصل الخطابی
 دست تو رازق همه ی کائناته
 دریای رحمت و کرمت بی حسابی
 یا علی یا علی .....
 علی تو جلوه ی ذات خدایی
 جمع تموم صفات خدایی
 تویی اباالحسن و تا قیامت
 آیینه ی حسنات خدایی
 عالم به تقدیر و به آینده حیدر
 موندن خدایی تو که یا بنده حیدر
 روز و شب از تو قضا از تو قدر می گوید
 ها علی بشر کیف بشر می گوید
 دریا کنار وسعت فضلت حقیره
 یک قطره از فضائل تو الغدیره
 هر کی نداره حب تو عمرش تباهه
 هر کی نداره عشق تو باید بمیره
 یا علی یا علی یا علی یا علی .....
 جنگ و بهم زدی با جبروتت
 با غضب نگاهت با سکوتت
 هر دو عبادته فرقی نداره
 رجز رزم تو ذکر قنوته
 خیبر شده مات تماشای حیدر
 میدون می لرزه با رجزهای حیدر
 در هوا در هوا در هوا تیغ دو دم نعره ی هو هو می زد
 نعره ی حیدریه این تفروا می زد
 فاتح پیکار اومده مرهب فرار کن
 شیر لا فرار اومده مرهب فرار کن
 انگار نمی دونی چه کسی روبروته
 حیدر کرار اومده مرهب فرار کن
 یا علی یا علی .....

 مطالب مرتبط

مینویسم حسین میخونم کربلا
مینویسم حسین میخونم کربلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
طعم عاشقی
طعم عاشقی

پنج شنبه, 21 مهر 1401

پخش
عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش