ویدئو شب های دلتنگی جانان حاج مهدی سلحشور

مهدی سلحشور

بیشتر

ای جان من جانان من


ای عشق شیرینم


ای یار من دلدار من


وقتی که غمیگنم


نامت رو می بینم


مست از این تسکینم


مهرت بر روح و تنم


از عشقت دل نمی کنم


ای جان همه سینه زنا


نگران همه سینه زنا


به غمت دل دادم


جز تو رو به غیر تو نزدم


یا حسین حتی به زیر لحدم


نروی از یادم


ثارالله اباعبدالله آقا




مطالب مرتبط