انا من حسین وطنم کرببلا

انا من حسین به سیاهی عزا

انا من حسین 

من حسینی ام قسم به امام رضا 

عرش خدا صل علی کربلا کربلا کربلا

وعده ما ماه عزا کربلا کربلا کربلا

با تو بودن ارج دارم 

با تو هستن اولادم 

قبل اسمم اسمت رو

مادرم داده یادممطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش