زیارت

مهدی رسولی

بیشتر

ربنا آتنا زیاره الحسین یوم الاربعین

ثبت اقدامَنا سجّل اسماءَنا بین الزائرین

حسین ای آب حیات حسین ای جانم فدات

حسین ای راه نجات اهدنا الصراط میمیرم برات

حسین میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات

ای ارض کربلا خاک تو شد شفا مهمان آمده

همراه لشکرش عباس و اکبرش سطان آمده

شدی خاک عرشیان رسید آخر کاروان

مدارا کن کربلا با این کودکان

حسین میمیرم برات میمیرم برات میمیرم براتمطالب مرتبط