هر جا که به پرچمش نگاهت افتاد حرم رقیه است
تنها حرمی که روضه خون نمی خواد حرم رقیه
اومدم زیارتت با گریه با زاری تو هنوزم وسط بازاری
خیلی روضه ی نگفته داری وای
سلام خانوم ایتها الصدیقة الشهیدة
ای نوه ی مادر قد خمیده
گنبدتم مثل موهات سفیده
هر جا که به پرچمش نگاهت افتاد حرم رقیه است
تنها حرمی که روضه خون نمی خواد حرم رقیه
صورت زائرت اینجا خیسه بارونه
در و دیوار حرم می خونه
دختر شاه کجا ویرونه
سلام خانوم شرمندتم تو روضه هات نمردم
ولی برات همیشه غصه خوردم
ای بی کفن برات کفن آوردم
هر جا که به پرچمش نگاهت افتاد حرم رقیه است
تنها حرمی که روضه خون نمی خواد حرم رقیه
شنیدم که اربعین جاموندی دلگیرم
من به جای تو زیارت میرم یا رقیه می گم و می میرم وای
بسوز ای دل جونی نمونده به تن رقیه
آتیش گرفته دامن رقیه
تفریحشونه زدن رقیه
همین جا بود تو بغل رباب سیلی خوردی
حتی میون خواب سیلی خوردی
تو مجلس شراب سیلی خوردی
هر جا که به پرچمش نگاهت افتاد حرم رقیه است
تنها حرمی که روضه خون نمی خواد حرم رقیهمطالب مرتبط

هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد
هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش
آقام فقط حسین
آقام فقط حسین

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401