سلام

حاج حسین خلجی

بیشتر

توی روضت میاد اشکام

یه تصویره جلو چشمام 

یه تصویر از دو تا گنبد 

زیر بارون منو آقا 

سلام آقا سلام آقا 

دارم حس میکنم الان تو بارونم

سلام آقا سلام آقا 

دارم حس میکنم الان تو ایوونم

حسین جانم حسین جانم 

حسین جانم حسین جانم 

حسین جانم حسین جانم 

حسین جانم حسین جانم 

حسین جانم 

میدونم که گنه کارم 

ولی آقا دوست دارم 

سرم نذر سرت آقا 

فدای اکبرت آقا 

حسین جانم حسین جانم 

میخوام که منت تو رو سرم باشه

حسین جانم حسین جانم 

میخوام که روحم هر شب تو حرم باشه 

حسین جانم حسین جانم 

حسین جانم حسین جانم 

حسین جانم حسین جانم 

حسین جانم حسین جانم 

حسین جانممطالب مرتبط

ماه ، ماه آشتی
ماه ، ماه آشتی

جمعه, 26 فروردین 1401

پخش
صلوات خاصه امام رضا(ع)
صلوات خاصه امام رضا(ع)

چهار شنبه, 25 تیر 1399