یالثارات الحسین

شعار ما وقت ملاقات حسین؛ یالثارات الحسین

ظهور مهدی‌ست از آیات حسین؛ یالثارات الحسین 

آمده در مدح و مقامات حسین؛ یالثارات الحسین

تویی تو مایۀ مباهات حسین؛ یالثارات الحسین 

 

با تکبیر منتقم

با شمشیر منتقم

دنیا می‌شود پر از نعرۀ فاتحانۀ عالمگیر منتقم

 

العجل؛ چشم زهرا به شمشیر علی‌ست

العجل؛ در گلوی تو تکبیر علی‌ست 

العجل العجل العجل

 

می‌رسد از ، راه دعا ، منتقم ، خون خدا

جاده به جاده می‌رود تا برسد به کربلامطالب مرتبط

شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش