جان دلم؛ همه جا حرف مهربونیته
جان دلم؛ خورشید من که پیشونیته
پر مخاطب ترین نوشته عالم
کتاب آسمونیته
جان دلم

خاتم و در و نگینی
سر و سرمایه‌ی دینی
بَه چه اسم دلنشینی
تو محمد امینی
بت و بتخانه شکستی
و به محراب نشستی
تو به فکر همه هستی
تو آزاده ترینی

صلواتت مثل آب رو آتیشه
کسی که بشناسه تو رو عاشق میشه

یا رسول‌الله یا محمد
یا نبی‌الله یا محمد
-----------------

جان دلم؛ همه جا حرف مهربونیته
جان دلم؛ خورشید من که پیشونیته
پر مخاطب ترین نوشته عالم
کتاب آسمونیته
جان دلم

عرب و کرد و بلوچ و گیلک و ترک و لرستان
فارس های کل ایران، همه پابند تو هستیم
به رسالت به مودت، که اگر عشق و محبت
شده سر لوحه‌ی امت، پی لبخند تو هستیم

همه ما اهل، وطن سلمانت
همه فدایی، باطن قرآنت
صلواتت مثل آب رو آتیشه
کسی که بشناسه، تو رو عاشق میشه

یا رسول‌الله یا محمد
یا نبی‌الله یا محمدمطالب مرتبط

چشماتو به روی حیدر نبند
چشماتو به روی حیدر نبند

چهار شنبه, 22 دی 1400

پخش
دلتنگ حرمتم به کی بگم
دلتنگ حرمتم به کی بگم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش
برای منی برای توام
برای منی برای توام

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
سلام امام رضا
سلام امام رضا

پنج شنبه, 03 آذر 1401

پخش