سلام ای بارون سلام ای دریا

سلام ای بارون سلام ای دریا


سلام ای کوثر سلام اعطینا

سلام ای کوثر سلام اعطینا


سلام چشمامو ببین سلام اشکامو ببین


سلام میشناسی منو دل رسوامو ببین


سلام چشمامو ببین سلام اشکامو ببین


سلام میشناسی منو دل رسوامو ببین


سینه زنم سپرتم سینه زنم پسرتم سینه زنم


سینه زنم مادرمی سایه ی روی سرمی


سینه زنم سپرتم سینه زنم پسرتم سینه زنم


سینه زنم مادرمی سایه ی روی سرمی


سلام ای بارون سلام ای دریا

سلام ای بارون سلام ای دریا


سلام ای کوثر سلام اعطینا

سلام ای کوثر سلام اعطینا
مطالب مرتبط

بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا
بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا

چهار شنبه, 19 خرداد 1400

پخش
رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی
رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
کشور حیدر
کشور حیدر

چهار شنبه, 14 دی 1401

پخش