رحمت الله به عشاق ابی عبدالله

رحمت الله به تو گیره کن

رحمت الله به تو سینه زن

رحمت الله به اونایی که یا اباعبدالله میگن

چیزی جز عاشقی نیست نوکری 

چیزی جز عاشقی نیست این جنون

اونا که با حسین بودن زندن

احیا عند ربهم یرزقون


رحمت الله به عشاق ابی عبدالله

رحمت الله به تو پدرم 

رحمت الله به تو مادرم 

از برکت وجودتونه اگه الان من نوکرم

یادم دادی بگم جانم حسین

یادم دادی بگم مولا حسین 

تو یاد بچه هامون بدی بگن

به ابی انت و امی یا حسین

رحمت الله به عشاق ابی عبدالله

رحمت الله به تو گیره کن

رحمت الله به تو سینه زن

رحمت الله به اونایی که یا اباعبدالله میگنمطالب مرتبط