خون یکی، فاتحین و فاطمیون یکی

جون یکی، اعتقاد و دین و ایمون یکی

ریشه یکی زبون یکی

ابری هستیم به شوق بارون

تا دریا رو بغل بگیریم

مثل ابوحامد زنده میشیم

برای مهدی زهرا بمیریم

دلیر افغان، عزیز ایران

یکاری کن منم شهید بشم قوماندان

به آیه های چادر خاکی قرآن

لحظه آخری بگم سلام حسین جان

سلام حسین جان

سلام حسین جان

دلتنگیم سر سفره علی هم رنگیم

هم رنگیم، سر ناموس علی می‌جنگیم

همراه و هماهنگیم

ما مأموریم به فتح دل‌ها

ایرانی افغانی نداریم

ما توفانیم که مثل سجیل

قراره رو سر دشمن بباریم

دلیر افغان، عزیز ایران

یه کاری کن منم شهید بشم قوماندان

به آیه‌های چادر خاکی قرآن

لحظه آخری بگم سلام حسین جان

سلام حسین جان

سلام حسین جانمطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
بارون کربلا
بارون کربلا

پنج شنبه, 25 آذر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش