دنیا دنیا این صدای شیر دختران غیوره

دنیا دنیا این صدای بچه های سرزمین نوره

من کاری میکنم بگن حماسه سازم

جز مادر و پدر از همه بی نیازم

ایرانی جماعت باخت نمیده هیچ وقت

ممکن نیست که به بازی دنیا ببازم

من دختر ایرانم من دختر ایرانم

من با اصالتم دختر ایرانم

کوه نجابتم دختر ایرانم 

دریای عزتم دختر ایرانم 

دختر ایرانم ...

دنیا قشنگ تر میشه با لبخندم

محکم گره روسریمو میبندم 

کار بزرگی روی شونه ی منه

من محور خانواده ی آیندم 

الگوی ما بهترین خانوم دنیاست

الگوی ما فقط حضرت زهراست

یه خانومی مثه حضرت معصومه سلام الله علیهاست

من کاری میکنم بگن حماسه سازم

جز مادر و پدر از همه بی نیازم

ایرانی جماعت باخت نمیده هیچ وقت

ممکن نیست که به بازی دنیا ببازم

من دختر ایرانم من دختر ایرانم

من با اصالتم دختر ایرانم 

کوه نجابتم دختر ایرانم 

دریای عزتم دختر ایرانم 

دختر ایرانم ...مطالب مرتبط

نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401

الا یا ایها الساقی
الا یا ایها الساقی

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش