تو بخوای بچه به مادر میرسه تو رود نیل

تو بخوای آتیش گلستون میشع واسه ی خلیل

تو بخوای وا میشه اینجا گره های هر دخیل

بخواه برام نگو این غلام نداشت لیاقتی

بخواه برام یه حرم بیام شب زیارتی

بخواه برام کربلا که خونمه چه دعوتی 

از تو دم میزنم هواتو کردم

شاه بی کفنم هواتو کردم

شاه بی کفنم هواتو کردم

منو دریاب که یه قطره امواجم حسین

پایین پای تو باشم توی معراجم حسین

من به آرامش چشمای تو محتاجم حسین 

اجابتم با خدام نه اما با تو راحتم

شفاعتم من مثه سلام پر از ارادتم 

تویی عزیز منم اونکه تشنه ی زیارتم 

خاک تو وطنم هواتو کردم 

شاه بی کفنم هواتو کردم 

شاه بی کفنم هواتو کردممطالب مرتبط