من شاگرد زینبم 

برات قیام میکنم 

خوابو به چشم دشمنات حرام میکنم

بابا کی جرات کرده 

لبهات چرا پر خونه

بابا کی جرات کرده 

مگه اجر قاری قرآن خیزرون...

من اگه شام و کربلا نکنم رقیه نیستم

من اگه یزید و رسوا نکنم رقیه نیستم 

من اگه برا تو غوغا نکنم رقیه نیستم

من شاگرد فاطمه م 

ببین چه کار میکنم

یک شبه کل شهر و بی قرار میکنم

بابا ببین کی گفتم من انتقام میگیرم

بابا ببین کی گفتم سرت را تا پس نگیرم

جایی نمیرم

من اگه عالمو خبر نکنم رقیه نیستم...

من اگه با سرت سفر نکنم رقیه نیستم

من اگه شام غمو سحر نکنم رقیه نیستم

من اگه شام و کربلا نکنم رقیه نیستم

من اگه یزید و رسوا نکنم رقیه نیستم

من اگه برا تو غوغا نکنم رقیه نیستم مطالب مرتبط

آستان حُسن محمد علی کریمخانی
آستان حُسن محمد علی کریمخانی

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش
مدیون إلک (حسین خیرالدین)
مدیون إلک (حسین خیرالدین)

پنج شنبه, 19 مرداد 1402

پخش
بابا رضا (روح الله رحیمیان)
بابا رضا (روح الله رحیمیان)

پنج شنبه, 28 اردیبهشت 1402

پخش