یارا

محمد حسین پویانفر

بیشتر

محمد رضا نوشه ور

بیشتر

مور در گه خانه ی توأم تو شدی سلیمانم
تا ابد به زیر همین علم عاشقانه می خوانم
تار و پود من نبض قلب من علت وجود من
جانم ای حسین جانم ای حسین جانم ای حسین جانم
پای سفره ات مهمانم و نوکر در سلطانم
ذاکرتو شد چشمانم خیس از همین بارانم و
جان من تویی جانانم و حسین
جانا جانا جانا به تو رو زدم ای شه کرب و بلا
یارا یارا یارا بطلب حرمت شب جمعه مرا
ابی عبدالله مولا مولا مولا مولا ....
از ازل گرفتار تو شدم ای دلیل ایمانم
بنده ی توأم با نگاه لطف تو من مسلمانم
تار و پود من نبض قلب من علت وجود من
جانم ای حسین جانم ای حسین جانم ای حسین جانم
بی پناهم و آواره ام جنس بنجل بازارم و
می خری مرا ای یارم و سایه ی سرو سالارم
دلبرم تویی دلدارم حسین
جز تو آقا آقا به که رو بزنم بروم به کجا
یارا یارا یارا بطلب حرمت شب جمعه مرا
جانا جانا جانا به تو رو زدم ای شه کرب و بلا
یارا یارا یارا بطلب حرمت شب جمعه مرا
ابی عبدالله مولا مولا مولا مولا ....مطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش