بهشت پنهان

محمد رضا نوشه ور

بیشتر

ضریح تو پنهانه همین جا تو سینه ام
دستمو رو سینه می ذارم حرمت رو می بینم
سلام امام دست و دل بازم
می خوام حرم برا تو بسازم
خونه داری تو قلبم
قلب منی پس هر دم
نفسم می زنه به عشق حسن
حسن عزیز من ....مطالب مرتبط

چشماتو به روی حیدر نبند
چشماتو به روی حیدر نبند

چهار شنبه, 22 دی 1400

پخش
برای منی برای توام
برای منی برای توام

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
دلتنگ حرمتم به کی بگم
دلتنگ حرمتم به کی بگم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش
سلام امام رضا
سلام امام رضا

پنج شنبه, 03 آذر 1401

پخش