مرحبا، لشکر حزب الله
مرحبا، جَیشِ رسولُ الله
سنصلی فی القدس، ان شاالله
سنصلی فی القدس، ان شاالله

ما آیه والتّین و الزیتونیم، یاحیدر
ما عاشقانِ جنگ با صهیونیم، یا حیدر
ما در دوعالم با حسین معروفیم، یا حیدر
ما بچه های فکه و مجنونیم، یاحیدر

غیرت ایرانیِ ما دیدن دارد
نسل سلیمانیِ ما دیدن دارد
در دل حیفا و تل آویو بزودی
شورِ رجز خوانیِ ما دیدن دارد

ای قدس به تو از جان سلام
الیوم یوم الانتقام
 
مرحبا، لشکر حزب الله
مرحبا، جَیشِ رسولُ الله  
سنصلی فی القدس، ان شاالله
سنصلی فی القدس، ان شاالله

بوی حیدر می‌آید
بوی کندنِ درب خیبر می‌آید
اِی قُدس، اَندکی صبر که سحر می‌آید
بویِ لشکرِ مالکِ اَشتر می‌آید

تیغ مظلوم ندید چنین شیر شدید
یادتان هست در اَحزاب زمین‌گیر شدید
عُمرتان رو به زوال ست دگر پیر شدید
با دُمِ شیر در این معرکه درگیر شدید

حریفت منم، راهیِ قُدسم آماده ست جوشنم
حریفت منم، من تهرانی و اَحمدی روشنم
حریفت منم، بشنو نعره ی یا علی گفتنم

ما بر همگان خاتمه ایم یا حیدر
در معرکه بی واهمه ایم یا حیدر
ما حمله مان حیدری است یا حیدر
ما ایل با فاطمه ایم یا حیدر

اِی قُدس، به تو اَز جان سلام
الیوم یومُ الانتقام
 
اِی خنجر اَنصارُ الله، اِی اَرتشِ سیدِ نصرُ الله
اِی نُجباء، اِی حَشدُ الشعبی، اِی کتائبِ حزبُ الله
اِی فاطمیّون، اِی زینبیّون، شیرانِ اَباعبدالله
اِی نیروی قدس اِی معنی سوره زلزالِ روحُ الله
وقتِ نبرد با صهیون اَست اِی لشکر حق بسم الله
وقتِ نبرد با صهیون اَست اِی لشکر حق بسم الله

قله زیر قدم ماست، بیا برخیزیم
حاج قاسم دلش آنجاست، بیا برخیزیم
ته این معرکه ی سُرخ، چراغِ سبزِ
خیمه ی مهدیِ زهراست، بیا برخیزیم

مرحبا، لشکر حزب الله
مرحبا، جَیشِ رسولُ الله  
سنصلی فی القدس، ان شاالله
سنصلی فی القدس، ان شاالله
 
اِی قُدس، به تو اَز جان سلام
الیوم یومُ الانتقاممطالب مرتبط

بیعت با علی
بیعت با علی

شنبه, 10 تیر 1402

سلام فرمانده 2
سلام فرمانده 2

جمعه, 12 اسفند 1401

پخش