جانا چه گویم شرح فراقت

چشمی و صد اشک جانی و صد آه

ما را به رندی افسانه کردند 

پیران جاهل شیخان گمراه 

گر سنگ بارد در کوی آن یار 

ما سر نهادیم الحکم لله 

أشهد ان عليا ولي الله

علی ولی الله...

در راه علی اگر هلاکم سازن

اهل نظر آیینه ز خاکم سازن

گویند که نا پاک مبر نام علی را 

من نام علی برم که پاکم سازد 

أشهد ان عليا ولي الله

على ولى اللّٰه...

همين هست و همین هست و همین است

فقط حیدر امیرالمومنین است

مطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش