علی با خدا همدمه علی صاحب عالمه

علی رو کسی نمیشناسه توی عالم به جز فاطمه

علی آیت محکمه علی محرم و محرمه 

علی اونکه دوست و دشمن فضائلش رو نوشتن همه

عنده ام الکتاب عنده حسن ثواب

هدف خلقت علی عنده حسن المعاد

علی علی علی ...

نور علی علی نور علی سر مستور علی 

علی علی یا علی

مومنون که گفته خدا بوده منظور علی

علی علی یا علی

صاحب حریم حرم سعی مشکور علی 

علی علی یا علی 

یا علی یا علی یا علی ...

علی عشق پروردگار علی قدرت کردگار

علی با خدا خدا با علی تا دنیا باشه برقرار

علی تا ابد ماندگار علی گردش روزگار

علی نه نگفته با سائلی توی عمرش حتی یه بار

شرف رکن و مقام محک حل و حرام

اول و آخر علی یه کلام ختم کلام

علی علی علی ...

یا علی معلی علی سر لولا علی 

علی علی یا علی

نام تو شده زینت عرش اعلی علی 

علی علی یا علی 

واسه ی همه کائنات تویی مولا علی 

علی علی یا علی 

یا علی یا علی یا علی ...مطالب مرتبط

سفره ی درد دلمو
سفره ی درد دلمو

دو شنبه, 30 خرداد 1401

پخش
عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش
طعم عاشقی
طعم عاشقی

پنج شنبه, 21 مهر 1401

پخش
مینویسم حسین میخونم کربلا
مینویسم حسین میخونم کربلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش