ای وای آه و واویلا...

دنبال تو میگردم 

وای از دل پر دردم 

اینقدر بدنت زخمه 

آروم بغلت کردم 

یادمه میخوابوندمت روی شونم 

دردت به جونم 

یاد اون روزا

 لالایی توی گودال واسه ت میخونم 

تنها کشتنت 

لب تشنه رو خاک صحرا کشتنت

وقت مغرب میشه زهرا کشتنت 

آخر اومدم 

توی قتلگاهت با سر اومدم

زیر دست و پای لشکر اومدم 

آه و واویلا واویلا....

مادر نفسم تنگه

 واسه پیرهنم جنگه 

روی صورتم جای زخم نیزه و سنگه

نیزه میده آزارم خورده گره تو کارم 

مادر سرمو روی زانوی تو میذارم 

اومدی به دیدنم با حال خسته پهلوت شکسته 

هنوزم روی صورتت جای دسته پهلوت شکسته 

مادر آومدی 

قد خمیده وسط لشکر اومدی 

دیدی من بی سر شدم با سر اومدی 

تنها دیدمت با چادر خاکی تو صحرا دیدمت 

دور و بر خیمه ی زنها دیدمت 

آه و واویلا واویلا...


مطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش