قسم به آیه های قرآنی 

زنده است قاسم سلیمانی

به باور یار خراسانی 

زنده است قاسم سلیمانی

نوای هر سیل خروشانی 

زنده است قاسم سلیمانی

بگو اگر بر سر پیمانی 

زنده است قاسم سلیمانی

زنده است که میترسن از مرامش

از عکس و نفوذ در کلامش 

زنده است که دوست ندارن بگیم از 

سفارش و وصیتاش نسبت به امامش 

جان جانانی قاسم سلیمانی

مرد میدانی قاسم سلیمانی

قاسم سلیمانی مرد میدانی ...

قسم به وعده های رحمانی 

زنده است قاسم سلیمانی

نوای ترک و لر و گیلانی

زنده است قاسم سلیمانی

کرد و لر و بلوچ و کرمانی 

زنده است قاسم سلیمانی

خلاصه که میگه هر انسانی 

زنده است قاسم سلیمانی

زنده است که عاشقشه یه کشور 

با خونش برده ما رو جلوتر 

زنده است که پشت سرش به زودی 

به مسجد الاقصی میریم واسه فتح خیبر 

جان جانانی قاسم سلیمانی

مرد میدانی قاسم سلیمانی

قاسم سلیمانی مرد میدانی...مطالب مرتبط

سفره ی درد دلمو
سفره ی درد دلمو

دو شنبه, 30 خرداد 1401

پخش
عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش
طعم عاشقی
طعم عاشقی

پنج شنبه, 21 مهر 1401

پخش