چادرت را بتکان روزی ما را بفرست

محمد حسین پویانفر

بیشتر


چادرت را بتکان روزی ما را بفرست


ای که روزی دو عالم همه از چادرت تو


من از خاک پای تو سر بر ندارم


مگر لحظه ای که دگر سر ندارم


مگیر از سرم سایه چادرت را


پناهی از این خیمه بهتر ندارم


بگیر از سر لطف جان مرا هم


ببخشا اگر جان دیگر ندارم


بخوانم به فرزندی ات که امیدی


به غیر از دعاهای مادر ندارم


فاطمه سوگند به پاکی تو


بیرق ما چادر خاکی تو

مطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
نائب الزیاره
نائب الزیاره

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
چادرت را بتکان
چادرت را بتکان

جمعه, 12 دی 1399

پخش