عشقت تموم قلب سینه زنو گرفته 

یعنی یه روز میبینم چشمت منو گرفته 

چشمت منو بگیره دیگه تموم غصه 

چشمت منو بگیره کارام دیگه درسته

ای من فدای چشمات آقا منو نگاه کن

ای من فدای لب هات منو صدا کن 

آقا حسین ...

تنها تویی که ترس جون دادنو میگیری 

زیر لحد میای و دست منو میگیری 

دست منو میگیری تا آبروم نریزه

میگی که رو‌سیاهه اما برام عزیزه

ای من فدای دستات هیچ وقت سوا نکردی 

دستای ساربونم رها نکردی 

آقا حسین ...مطالب مرتبط

چشماتو به روی حیدر نبند
چشماتو به روی حیدر نبند

چهار شنبه, 22 دی 1400

پخش
برای منی برای توام
برای منی برای توام

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
دلتنگ حرمتم به کی بگم
دلتنگ حرمتم به کی بگم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش