یدالله علی علی ...

در ازل دست با خدا دادی

دست بالای دست حیدر نیست 

تیغ طوفان سوار میگوید 

یدالله علی علی ...

قبضه ی کهنه کار میگوید 

یدالله علی علی ...

فاتح کارزار میگوید 

یدالله علی علی...

دم به دم ذوالفقار میگوید 

یدالله علی علی...

دست بالای دست حیدر نیست

یدالله علی علی...
مطالب مرتبط

دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش