عمر من گذشت و عجب با حرم نفس میزنه

بانگ رحیل یا قتیل ابن قتیل یا قتیل

 

چجور نباشم آخه مضطر 

وقتی عذاب واسه نوکر

که جون بده گوشه بستر

 

اقا تویی عزتم منم و این حاجتم

عجل بیاد لحظه ای که میون هیاتم

 

عاقبت بخیر میشم آخر

جون میدم برا علی اکبر 

میزارم رو زانوی تو سر آقاجونممطالب مرتبط

کل زمین کربلاست
کل زمین کربلاست

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی
الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی

چهار شنبه, 24 فروردین 1401

پخش