خدا رو شکر که زنده ام دارم میبینم

که مهمون ماه تو شد دل حزینم

بازم شبا میام توو مجلس مناجات

کنار سفره محبتت میشینم

من و قبول کن ای خدای من

آغوشت و واکن برای من

نگا نکن به اون همه عصیان

نگا بکن به گریه های من

الهی العفو ای خدای من

یه ساله که منتظر ماه تو هستم

به دامن مغفرتت بلنده دستم

اومدم اعتراف کنم یه عمره که من

خوردم نمک اما نمکدون و شکستم

بیا ولی ردم نکن حالا

کجارو دارم برم از اینجا

به سفرهء جود تو محتاجم

که مهمون جوادم این شبها

الهی العفو ای خدای منمطالب مرتبط

اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش