سلام الله یا شاه نجف

الی الله ما راه نجف

داره میگرده چرخ جهان

تو دست اسد الله نجف

بگو ناد علی که علی هدفه 

برو شهر علی بادیه کعبه 

کعبه قبله ولی توی کعبه نماز

به کدوم طرفه مسلما نجفه

یا حی و یا حیات علی علی 

یا اهدنا الصراط علی علی

کرار یکه تاز علی علی علی

یا فارس الحجاز علی علی علی

 مطالب مرتبط

الا یا ایها الساقی
الا یا ایها الساقی

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401