ربنا ربنا لا تزع قلوبنا بعد از هدیتنا

من لدنک رحمة حب لنا کربلا

کشتی نجات اوسع و اسرع

یعنی که برای هر کسی جا دارد

صد بار اگر توبه شکستی بازآی

ارباب هوای نوکرش را دارد

ابی عبدالله ای بهترین پناه

ای عبدالله دورم کن از گناه

ابی عبدالله مثل حر اومدم نزدیک خیمه گاهمطالب مرتبط

ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل
ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل

سه شنبه, 05 اردیبهشت 1402

پخش
تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش