سلام الله یا شاه نجف

الی الله ما راه نجف

داره میگرده چرخ جهان

تو دست اسد الله نجف

بگو ناد علی که علی هدفه 

برو شهر علی بانی شعفه

کعبه قبله ولی توی کعبه نماز

به کدوم طرفه مسلما نجفه

یا حی و یا حیات علی علی 

یا اهدنا الصراط علی علیمطالب مرتبط

نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش
الا یا ایها الساقی
الا یا ایها الساقی

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش