کار همه رو راه انداختی 

کار منم راه بنداز 

به منم یه نگاه بنداز 

من ته چاه گیر افتادم 

یه طنابی تو چاه بنداز

یا نورا فی ظلمات

کشتی نجات 

من نوکرتم همون که میمیره برات 

یا نورا فی ظلمات 

قربون چشات 

کاش کربلا بودم و میمردم برات مطالب مرتبط

سفره ی درد دلمو
سفره ی درد دلمو

دو شنبه, 30 خرداد 1401

پخش
عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش
مینویسم حسین میخونم کربلا
مینویسم حسین میخونم کربلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش