خون بهای صلح جان بازیست تا روز ابد

خون ما میجوشد از سربند یا حیدر مدد

جنگ میجویید ما آمادگان بی سریم

مرد میدانیم ما ما ذوالفقار حیدریم

حیدر حیدر علی ...

ما خشاب آماده ی روز قیام آخریم 

تشنگان خون و سیر آمیز خون کوثریم 

حیدر حیدر علی ...

خوب بشناس این سپاه جان نسار رهبر است 

این صدای های و هوی ذوالفقار حیدر است 

حیدر حیدر علی ...

مطالب مرتبط

ان ذکر الخير في العالمين
ان ذکر الخير في العالمين

دو شنبه, 01 شهریور 1400

پخش
برید کنار من خودم خاکش می کنم
برید کنار من خودم خاکش می کنم

شنبه, 24 اردیبهشت 1401

پخش