به نام نامی حیدر علم برمی‌داریم
 کنار مالک اشتر قدم برمی‌داریم

هیهات منا الذله
 غرق خشمیم و خونخواه

لبیک یا حیدر، لبیک یا حیدر

بلاست که سر دشمن دمادم می‌بارد
 دمارشان را دارد یمن در می‌آرد

یا شیعةالحیدر باذن الله
 تکرر الخیبر باذن الله

لبیک یا حیدر، لبیک یا حیدر

 مطالب مرتبط