حی لایموت

تو نجف خدا نشسته روبروت

به علیاً میگه زهرا تو قنوت

حی لایموت حی لایموت

بزرگ دو دنیا علیه

همه قطره دریا علیه

برای ما قند مکرر

صد و ده دفعه یا علیه

علیه علیه یل خیبر علیه

شه محشر علیه علیه

علیه علیه امیر المومنینم فقط حیدر علیه علیهمطالب مرتبط

من امام رضاییم
من امام رضاییم

پنج شنبه, 10 خرداد 1403

حی لایموت
حی لایموت

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش
ای صنما
ای صنما

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش
من امام رضاییم
من امام رضاییم

پنج شنبه, 10 خرداد 1403

پخش