دانلود مداحی های سید مهدی میرداماد( جدید و قدیمی کامل MP3 )

سید مهدی میرداماد متولد اسفند 1357 در اهواز، مداح است دانش آموخته مقطع دیپلم و دروس حوزه تا سطح یک می باشدمداحی را از دوره راهنمایی با جلسات خانگی و روضه های زنانه مادرش شروع و تا مکبری مسجد و تک خوانی گروه سرود مدرسه و پایگاه ادامه داد