دانلود مداحی های حاج محمد نوروزی( جدید و قدیمی کامل MP3 )

من متولد 1334 روستای خرم دشت کاشان هستم. تا سال 1344 آنجا بودم و بعد برای خواندن کلاس ششم ابتدایی به تهران آمدم که تا به امروز هم در تهران زندگی می‌کنم. مداحی را از 8 سالگی و با خواندن اشعار «جودی» و «صامت» در کاشان شروع کردم و قرآن را هم در همانجا آغاز کردم اما در تهران تکمیل کردم. به طور رسمی خوانندگی را از سال 1347 آغاز کردم که مصادف با اولین آشنایی من با مرحوم کافی بوده است.