دانلود مداحی های حسین طاهری( جدید و قدیمی کامل MP3 )

این مداح جوان نیز مانند بسیاری از مداحان دیگر، از سنین بسیار کم شروع به مداحی خوان کرده است. در مدارس پای ثابت نوحه خوانی بوده و هر فرصتی که پیش می آمد، برای نوحه خوانی استفاده می کرد. به گفته خودش در ابتدا با سبک های پدرش شعر های خود را میخوانده و رفته رفته در سال 86 یا 87 به صورت جدی وارد حوزه مداحی می شو و در همان سال در کنار حاج محمود در حسینیه امام زاده علی اکبر به نوحه خوانی می پردازد.