دانلود مداحی های امیر عباسی( جدید و قدیمی کامل MP3 )

امیر عباسی متولد شهر تهران و سال 1360 می باشند.ربلایی امیر عباسی نیز مانند بسیاری از مداحان معروف دیگر، زیر نظر افراد بزرگی در این حوزه رشد کرده انند. حاج آقا علی انسانی، حاج سعید حدادیان، حاج سید احد خجسته، حاج رسول فیضی و حاج حسین فیضی از استاید امیر عباسی می باشند