جلسه هفتگی هیئت رزمندگان مکتب الحسین (ع) | 17 بهمن| 99