مسجد جامع حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) | 4 خرداد | 1403