شور

...
مگه بهتر از توهم هست رویای منی

چهار شنبه, 22 مرداد 1399

پخش
...
میگن گریه افسردگیه

چهار شنبه, 22 مرداد 1399

پخش
...
دانش سرای مکتب اولاد آدم است

چهار شنبه, 22 مرداد 1399

پخش
...
امام مهربونم ، درد و بلات به جونم

چهار شنبه, 22 مرداد 1399

پخش
...
اسم شیرینت عالم و فرهاد میکنه

چهار شنبه, 22 مرداد 1399

پخش
...
محرمم شد شروع به اسم رب الحسن

چهار شنبه, 22 مرداد 1399

پخش
...
رسیده از راه شبای عشق و جنون

چهار شنبه, 22 مرداد 1399

پخش
...
شیعیان از نو شد ماه محرم

سه شنبه, 21 مرداد 1399

پخش
...
عالم محرم است و سلام الحسین

سه شنبه, 21 مرداد 1399

پخش
...
بازم غرق اشکم با آه و حسرت

سه شنبه, 21 مرداد 1399

پخش
...
حالا به حضرتی دل بسته رعیتی

سه شنبه, 21 مرداد 1399

پخش
...
چیزی که می مونه برامون

سه شنبه, 21 مرداد 1399

پخش
...
میدونه قلبم تا آسمونا نمیره آقا

سه شنبه, 21 مرداد 1399

پخش
...
باز منو بارون چشام حسین

سه شنبه, 21 مرداد 1399

پخش
...
آرامشِ آغوشِ تو...

پنج شنبه, 09 مرداد 1399

پخش
...
شادی هر دو جهان

چهار شنبه, 08 مرداد 1399

پخش
...
کربلا ای ترانه لب ها

دو شنبه, 06 مرداد 1399

پخش
...
خاطره هام با تو حسین سر میشه

دو شنبه, 06 مرداد 1399

پخش
...
من کبوتر جلد روضه هام

شنبه, 04 مرداد 1399

پخش
...
من تو رو دارم هیچی نمی خوام

شنبه, 04 مرداد 1399

پخش
...
منم و دل خونم من قلب مجنونم

شنبه, 04 مرداد 1399

پخش
...
با همه فرق داری

دو شنبه, 23 تیر 1399

پخش