لا حبیب الا کربلا,لا طبیب الا کربلا,من کجا کربلا,من کجا قتلگاه,شب زیارتی,شب عاشورا,کربلا,شب جمعه است هوایت نکنم میمیرم