شب جمعه است هوایت نکنم میمیرم,شب زیارتی,کربلا,هر شب باید مجنونت شم,پای غمت گیرم حسین