امام حسین (علیه‌السلام),شب جمعه است هوایت نکنم میمیرم