حلم چیست؟

استاد مهدی توکلی

بیشتر

حلم اینکه در مقابل بدی خوبی کنیم
یه کسی آمد خدمت امام حسن مجتبی(ع) و شروع کرد به توهین کردن هر چی دلش خواست گفت
حضرت فرمودند تو شاید گرفتاری که عصبانی هستی من گرفتاریتو برطرف می کنم شاید غریبی تو این شهر خونه ی من وسیع بیا به خونه ی من شاید گرسنه ایی مدتیه چیزی نخوردی من بهت غذا میدهم!مطالب مرتبط

سید الکریم
سید الکریم

دو شنبه, 26 آبان 1399

پخش
دختر سه ساله
دختر سه ساله

سه شنبه, 17 فروردین 1400

پخش
خونه هاتون رو نورانی کنید
خونه هاتون رو نورانی کنید

دو شنبه, 02 تیر 1399

پخش
من کنیز فاطمه ام
من کنیز فاطمه ام

سه شنبه, 07 بهمن 1399

پخش