حلم اینکه در مقابل بدی خوبی کنیم
یه کسی آمد خدمت امام حسن مجتبی(ع) و شروع کرد به توهین کردن هر چی دلش خواست گفت
حضرت فرمودند تو شاید گرفتاری که عصبانی هستی من گرفتاریتو برطرف می کنم شاید غریبی تو این شهر خونه ی من وسیع بیا به خونه ی من شاید گرسنه ایی مدتیه چیزی نخوردی من بهت غذا میدهم!مطالب مرتبط

دختر سه ساله
دختر سه ساله

سه شنبه, 17 فروردین 1400

پخش
من کنیز فاطمه ام
من کنیز فاطمه ام

سه شنبه, 07 بهمن 1399

پخش
شفاعت زائران امام حسین(ع)
شفاعت زائران امام حسین(ع)

سه شنبه, 09 شهریور 1400

پخش
خونه هاتون رو نورانی کنید
خونه هاتون رو نورانی کنید

دو شنبه, 02 تیر 1399

پخش